ноември 25, 2011

Природосъобразно земеделие

„Крайната цел на земеделието не е да произвеждаме реколта, а реализацията и прочистване- то на човешката душа.”
цитат от книгата Революцията на една сламка на японския земеделец Масaнобу ФукуокаВ своята ферма, разположена близо до малко селце на остров Шикоку в Южна Япония, Масанобу Фукуока създава метод за натурално водене на фермерско стопанство(природосъобразно земеделие, пермакултура), който би могъл да върне назад деградационните тенденции в съвременното земеделие. Натуралното стопанство не се нуждае нито от машини, нито от отровни химикали и е нужно минимално плевене. Г-н Фукуока не оре почвата и не използва компост. Той не залива с вода оризовите си полета през вегетационния период, както е възприето да се прави в течение на много векове на Изток и в цял свят. Почвата в неговите ниви остава неорана в течение на повече от двадесет и пет години и при това получава добиви, сравними с добивите на най-продуктивните японски ферми. Неговият метод на обработване на почвата се нуждае от много по-малко труд, от който и да е друг метод. Той не причинява замърсяване на околната среда и не се нуждае от използване на изкопаеми горива.
Нагледно процесът е представен от Михаил Косев в този видео материал.