август 12, 2013

Търпение - умението, което всеки може да развие

Докато ние, човешките същества, се приспособяваме към все по-високата скорост на съвременния живот, често се случва да изгубим търпение и то по начин, който би бил немислим за няколко десетилетия назад. Изнервяме се, когато чакаме пред банкомати, проклинаме компютрите за това, че са бавни понякога или влизаме в конфликт с околните за незначителни неща. Подходящият момент със сигурност има място в схемата, но е пълна глупост да изискваме всеки и всичко край нас да се движи с нашите темпове. Вместо да се изнервя, всеки в подобна ситуация може да прояви малко търпение. Добрaта новина е, че това е умение на психиката и дори най-нетърпеливият човек може да го усвои, ако го практикува по-често. Това пишат в: http://misli.newage.bg/търпението
В ежедневието си често попадаме на упражнения за култивиране на търпение, когато става дума за отглеждане на деца или стартиране на бизнес, например. Самата идея за това се приема много добре от хората и за това си има причина. Нетърпението ни кара да губим перспектива, което може да се окаже голяма пречка да направим това, което искаме. Ставаме раздразнителни и уязвими. А усещането е неприятно и тягостно. На кой ли му е притрябвало?!
Помислете за това: голяма част от хората даже не се опитват да предадат вродената си сила, а се оставят на машината на рутината да ги завлече по изморителния път на недоволството. Техният отказ да проявят търпение не винаги е осъзнат, но води до влошаване на и без това трудната ситуация, излишно изнервяне, припряност и дори загуба на желание да продължиш.
Нетърпението оставя своя отпечатък върху телата ни, като причинява стрес, който от своя страна повишава кръвното налягане, малко по-малко унищожава вътрешните органи и отслабва имунната система. Загубата на търпение ощетява и социалната страна от живота ни: напряга взаимоотношенията, предизвиква разногласия в групата и дава лош пример. Нетърпението върви ръка за ръка с една припряност, която ни изхабява толкова  много.
Проявата на търпение, от друга страна, ни зарежда със сила във всяко едно отношение. За да го култивираме, е нужно силно желание за промяна и добра стратегия, също проницателност и постоянство.