октомври 05, 2013

Мъдрости за свободата

Където и да отиде избягалата от клетка птица, навсякъде ще й се стори рай. - Перс.посл.

За свобода е достоен онзи, който умее да я добива всеки ден. - Гръц.посл.

Ние сме истински свободни тогава, когато сме запазили способността си да разсъждаваме самостоятелно, когато необходимостта не ни принуждава да защищаваме натрапени и в известен смисъл предписани ни мнения. - Цицерон

Всичко що е свято, мило и потребно на честен човек, то също е потребно и нужно на цял народ. Само онзи народ може да живее и напредва, който има свой исторически живот и своя външна и вътрешна свобода, сиреч, който има своя господарствена независимост. - Л.Каравелов

Свободата се заключава не във въображаемата независимост от законите на природата, а в познаването на тези закони и в основата на това познание възможност планомерно да заставяме законите на природата да действат за постигането на определени цели..Така че свободата на волята не е нищо друго освен способността да се вземат решения с познаване на нещата.- Енгелс

Свободата, която трябва да е еднаква за всички, не може да бъде абсолютна за никого. Границата на моята свобода е свободата на другите; личната свобода на другите намира своята граница в моята. – Е.Каро

Най-често губят свободата си тези, които най-много я желаят. – Ст.Лец

Първата от свободите е да се изтръгнем от невежеството.- Ст.Михайловски

Свободата е отговорност. Ето защо мнозина се страхуват от нея. - Б.Шоу

Възможността да се прави всичко, което ни е угодно, не е волност, не е и свобода, а оскърбителна злоупотреба с истинската свобода. - Хайзе