ноември 25, 2011

Природосъобразно земеделие

„Крайната цел на земеделието не е да произвеждаме реколта, а реализацията и прочистване- то на човешката душа.”
цитат от книгата Революцията на една сламка на японския земеделец Масaнобу ФукуокаВ своята ферма, разположена близо до малко селце на остров Шикоку в Южна Япония, Масанобу Фукуока създава метод за натурално водене на фермерско стопанство(природосъобразно земеделие, пермакултура), който би могъл да върне назад деградационните тенденции в съвременното земеделие. Натуралното стопанство не се нуждае нито от машини, нито от отровни химикали и е нужно минимално плевене. Г-н Фукуока не оре почвата и не използва компост. Той не залива с вода оризовите си полета през вегетационния период, както е възприето да се прави в течение на много векове на Изток и в цял свят. Почвата в неговите ниви остава неорана в течение на повече от двадесет и пет години и при това получава добиви, сравними с добивите на най-продуктивните японски ферми. Неговият метод на обработване на почвата се нуждае от много по-малко труд, от който и да е друг метод. Той не причинява замърсяване на околната среда и не се нуждае от използване на изкопаеми горива.
Нагледно процесът е представен от Михаил Косев в този видео материал.

Природосъобразното земеделие, за чийто основоположник с гордост може да заявим, че е Масонобу Фукуока, се обосновава на 4 лесни принципа:
- никаква обработка с машини
- никакво торене(само веднъж и то с натурален тор)
- никакви препарати
- никакво пръскане(плевелите се изкореняват ръчно)
Чрез пермакултурата се позволява на почвата да се обогати чрез собствените си ресурси, като основната идея е да се запази естествената структура на самата почва и да се съхрани съдържанието на органичен материал в нея. Натуралното земеделие се осъществява чрез покриване на почвата с дебело наслоение от слама и шума и така се позволява на много поколения микроорганизми да се развиват, размножават и загиват. Само след изтичането на един земеделски сезон резултатите са вече видими – реколтата е с превъзходни вкусови качества, именно благодарение на развилите се микроорганизми в почвата. Количеството на земеделския добив е почти същото, както при оран и торене.
Покриването на почвата със слама и шума предпазва от отмиването на ценни минерали след валежи и ерозия. Този процес се нарича мулчиране(от анлийски mulch – тор, слама). При мулчирането същевременно се регулира температура, светлината, която достига развиващите се растения, както и влагата, киселинността в почвата и движението на въздуха. При това най-долният пласт изгнива и допринася за обогатяването на почвата; мулчът също така предпазва и от новообразуването на плевели - всеки ръчно премахнат плевел няма шанс скоро да се появи отново на същото място.
След като сме прибрали плодовете на нашия труд, растенията се оставят да цъфнат и се събират семена за следващия земеделски сезон.

Няма коментари:

Публикуване на коментар