януари 31, 2011

Силата на мисълта

Мощно нещо е словото.

Мощна е и човешката мисъл.

Достатъчно е човек да приложи съзнателно, с вяра мисълта си, за да опита силата й. За това е нужна воля. Чрез мисълта се лекуват хора от неизлечими, страшни болести. Повярва ли в силата на мисълта, човек може да прави чудеса с нея. Обаче за това се иска силна воля, без никакво колебание.

януари 30, 2011

Движение

Всичко се движи, всичко тече, всичко се променя!

Движението за човека е неделима част от неговия ритъм на живот.

януари 29, 2011

Житен режим

Ако се храним предимно с жито и плодове, животът ни ще бъде по-чист и по-свят.
През зимата, когато няма достатъчно пресни плодове и зеленчуци, в организма се натрупват известни мазнини, утайки и отрови, които е хубаво да се премахнат, за да може да се възползваме пълноценно от пролетните слънчеви енергии. Това пречистване става най-добре с Житния режим в продължение на десет дена.

януари 28, 2011

Жито и хляб

Най-вкусен и най-полезен е хлябът от натурално жито. 
Житното зърно е емблема на човешката душа. То представлява велика история в развитието на природата. В него има сила, възможност, дух на самоотричане, с която сила то храни себе си и другите. То е една велика загадка.

януари 27, 2011

ВОДАТА H2O

Изворът на живота!
Водата притежава редица физични свойства, които благоприятстват нейните уникални възможности. Тя е прозрачна течност без мирис, цвят и вкус. Може да преминава в три агрегатни състояния – течно, твърдо (лед), или газообразно(пара). Повече от 2/3 от земната повърхност е водна, а останалата част заема сушата, поради което нашата планета Земя се нарича още „Синя планета”.

януари 26, 2011

5-те елемента по Фън Шуй

Теорията за петте елемента е основана на същите принципи, като философията за Ин и Ян – постоянни промени, еволюция и постигане на баланс. Елементите, според фън шуй, са земя, метал, огън, дърво и вода. Те могат да се разглеждат като отделни фази на постоянно променящ се цикъл. Елементът разцъфва и сменя предходния, както сезоните следват един след друг. Всеки елемент може да се разглежда като проявление на определен аспект от Чи, енергията на вечността, която прониква през цялата Вселена.

януари 24, 2011

Живата Храна

Когато ядете свежа храна, самите вие ставате свежи!
Значението на виталността на храната е било оценено още преди повече от 2500 години от Питагор, който е казал: „Само живата, прясна храна може да направи възможно човешките същества да разберат истината".

януари 23, 2011

Веганство

„Животните са мои приятели, а аз не ям приятелите си.”
Джордж Бърнард Шоу
Веганство и веганизъм са синонимни думи, които означават хора,  премахнали използването на животински продукти в ежедневния си начин на живот. Веганството се нарича още „строго вегетарианство” или „пълно вегетарианство”.

януари 22, 2011

Вегетарианство

„Храната трябва да бъде вашето лекарство,
а ваше­то лекарство нека бъде вашата храна”
– мисъл на Хипократ
Думата вегетарианец съществува от 1842г., когато е създадено Британското вегетарианско дружество. Тази дума произхожда от латинската дума „vegetus“, която означава „невредим, здрав, чист, силен“. Латинското „homo vegetus“ може да се изтълкува, че значи човек в прекрасно физическо и душевно здраве. Първоначалният смисъл на думата предполага правилни философски и нравствени възгледи за живота, което е нещо много повече от една зеленчуково-плодова диета.

януари 21, 2011

Мисли в зелено ;)

Всеки има правото да избира и да определя начина, по който да извърви земния си път. Според някои философи съдбата и самият живот са предопределени от самото ни раждане и зависят от това дали сме родени в заможно семейство, дали имаме по-големи братя или сестри, които да ни споделят и  поучават от своя житейски опит, дали сме чернокожи или от бялата раса, дали сме красиви, високи, стройни или просто от това, дали сме умни и с добри наследствени характеристики.