януари 27, 2011

ВОДАТА H2O

Изворът на живота!
Водата притежава редица физични свойства, които благоприятстват нейните уникални възможности. Тя е прозрачна течност без мирис, цвят и вкус. Може да преминава в три агрегатни състояния – течно, твърдо (лед), или газообразно(пара). Повече от 2/3 от земната повърхност е водна, а останалата част заема сушата, поради което нашата планета Земя се нарича още „Синя планета”.

Водата има уникални свойства и играе първостепенна роля във всички жизнени процеси на човешкото тяло. Ако се приеме, че животът се е зародил във водна среда, на определен етап от еволюцията водата се е оказала затворена в клетките на животните и растенията под формата на движещи се течности (кръв, лимфа) или на течности, движещи се по проводящите тъкани на растенията. При намаляване на съдържанието на вода в клетките и тъканите до критично ниво(при спори и клетки на семена), живите структури преминават в състояние на анабиоза.

Лечебната сила на водата е известна от дълбока древност. Процесът на водолечение включва компреси, вани, използване на водната пара и пиене на вода. Съобразно същността на всяка болест, според причините за нея и вследствие на разстройството на кръвоносната система, се прилага използването на водата като лечебно средство. За благоразумния човек това е начин за постигане на определена цел - излекуване от дадена болест, възстановяване на здравето.

Авторите, които изучават пирамидната енергия и нейните приложения, не пропускат и водата. Всички те отбелязват, че водата - абсорбирала пирамидна енергия, сама се превръща в енергоносител и може напълно да замести лечебното действие на пирамидата.

Научен подход към водната структура осъществява японският изследовател Масару Емото, като години наред експериментира с вода, изложена на музика, на фотографии, на мисли и думи, написани на хартия и прикрепени към стъклен съд с вода. Всеизвестни са за науката променените красиви водни кристали под влиянието на музиката на Бах и Моцарт.
Пиене на вода
Най-важното при приемането на водата е да се пие бавно, на малки глътки и само когато наистина се чувства жажда, и никога не трябва да се прекалява. Едно добро начало на деня е сутрин да се изпива чаша топла вода или билков чай.

И помни, че за всяка чаша вода, твоите бъбреци казват благодаря.

Няма коментари:

Публикуване на коментар