април 22, 2011

Ден на Земята

22 април е международен Ден на Земята. Да отбележим този ден с необходимите знания за нашата гостоприемна планета Земя.
Земята е третата планета в Слънчевата система. Според съвременни научни схващания само на Земята има живот. Земната планета е формирана преди около 4,54 милиарда години и скоро след това придобива единствения си естествен спътник - Луната. От всички животински видове, които са се развили на нашата синя планета, човекът (Homo sapiens) е единственият, който е развил интелект.
Формата на Земята се нарича геоид. Тя представлява огромно скално кълбо, което се върти в пространството около оста си, но това кълбо не е с правилна форма, тъй като Земята е сплескана откъм полюсите и повърхността й е релефна.

Вътрешния строеж на земното кълбо се състои от кора, мантия и ядро. Кората е дебела от 6 до 80 km. Земната мантия достига до 2890 км дълбочина, като налягането в най-дълбоките ѝ части е над един милион атмосфери. Състои се главно от елементи като желязо и магнезий. В центъра на планетата се намира ядро, изградено от желязо и скали, температурата на земното ядро е изключително висока, а масата му е почти 1/3 от цялата земна маса.

Нашият общ дом - Земята е единствената планета в Слънчевата система, на която има вода в течно агрегатно състояние. Водата покрива 71% от повърхността й. Останала част е суша, състояща се от седем континента.

От въртенето на Земята около собствената й ос се определя денонощието - 24 часа, а орбиталното й движение около Слънцето определя годината - 365 дни, при високосна година дните са 366.
Местоположението на планетата по нейната орбита в Слънчевата система определя наличието на сезони - когато в Северното полукълбо е лято, то в Южното е зима.

Източник: wikipedia.org

Сателитен изглед на Земята – намерете къщата или блока ви, работното ви място или просто хвърлете един "птичи" поглед на всяко кътче от Земята, което бихте искали да посетите.

1 коментар: